Home > Inschrijven

 Digitaal inschrijven

Gegevens Cursist:

Achternaam
Voornaam
Geboortedatum
Geslacht Man
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon thuis
Mobiel nummer
E-mail
IBAN-nummer
   

Inschrijving voor:

Cursus:
Lesvorm
Frequentie
Lesduur
Voorkeur dag/tijdstip
   

Gegevens ouder/verzorger:

Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
Geslacht Man
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Mobiel nummer
E-mail
IBAN-nummer
   
Betaling van het lesgeld geschiedt middels automatische incasso.
   
Ik verklaar / betaler verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en al het bovengenoemde naar waarheid ingevuld te hebben.
Datum:
Anti spam:
 
 

Agenda

Er zijn momenteel geen agenda-items beschikbaar

Logo Haagen Internet