Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Muziekcentrum Tirion verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van Muziekcentrum Tirion of om een andere reden persoonsgegevens aan Muziekcentrum Tirion verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Muziekcentrum Tirion, Herderlaan 22, 3852 BD te Ermelo, 0341-252116, KvK 56563574

De functionaris gegevensbescherming is Tanja Tirion. Zij is bereikbaar via mail (tanja@muziekcentrumtiron.nl) of mobiel (06-57463246).

2. Welke gegevens verwerkt Muziekcentrum Tirion en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

2.2 De in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden van de lessen, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Muziekcentrum Tirion;
je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,
cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Muziekcentrum Tirion en je te informeren over de ontwikkelingen van Muziekcentrum Tirion.

2.4 Muziekcentrum Tirion gebruikt je naam en e-mailadres om informatie te versturen over haar activiteiten, diensten en andere interessante informatie met betrekking tot het lidmaatschap van Muziekcentrum Tirion. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar info@muziekcentrumtirion.nl.

3. Bewaartermijnen

Muziekcentrum Tirion verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens die van fiscaal belang zijn worden tot 7 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Muziekcentrum Tirion passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Muziekcentrum Tirion gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Muziekcentrum Tirion kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Muziekcentrum Tirion zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Muziekcentrum Tirion je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie: info@muziekcentrumtirion.nl.

6. Cookies of vergelijkbare technieken

Muziekcentrum Tirion maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij advieren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

8. Algemene Voorwaarden, privacybeleid en toestemming

De algemene voorwaarden en het privacybeleid van Muziekcentrum Tirion worden bij inschrijving geaccepteerd.