Tarieven

met ingang van 1 augustus 2023

Proefles: gratis

Inschrijfkosten: € 15,00 (eenmalig)

Leerlingen tot 21 jaar

Muziekles
Duoles (muziekles)
Zangles

Lesduur

30 minuten
30 minuten
45 minuten

wekelijkse les

€ 64,92 per maand
€ 45,44 per maand
€ 97,38 per maand

tweewekelijkse les

€ 40,58 per maand
€ 28,41 per maand
€ 60,86 per maand

Leerlingen vanaf 21 jaar

Muziekles
Duoles (muziekles)
Zangles

Lesduur

30 minuten
30 minuten
45 minuten

wekelijkse les

€ 78,55 per maand
€ 54,98 per maand
€ 117,83 per maand

tweewekelijkse les

€ 49,10 per maand
€ 34,38 per maand
€ 73,64 per maand

Contributie

Een lesjaar bestaat uit 38 lesweken bij wekelijks les en 19 lessen bij 2-wekelijks les.

De contributie is gebaseerd op het totale lesgeld op jaarbasis verdeeld over 12 maanden.

Vakanties en feestdagen, zoals opgenomen in ons vakantieoverzicht, worden niet meegerekend in de contributie.

De contributie wordt maandelijks op de 1e van de maand geïncasseerd.

Opzeggen

De lessen kunnen schriftelijk (via het formulier op de website of per mail) worden opgezegd per de 1e van de maand.

Er moet een opzegtermijn van 1 maand in acht worden genomen.

Vakantiedata

Start seizoen 2023/2024

maandag 4 september 2023

herfstvakantie

maandag 16 oktober t/m zondag 22 oktober 2023

Kerstvakantie

maandag 25 december 2022 t/m zondag 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

maandag 19 februari t/m zondag 25 februari 2024

Tweede Paasdag

maandag 1 april 2024

Meivakantie

maandag 29 april t/m zondag 12 mei 2024

Tweede Pinksterdag

maandag 20 mei 2024

Laatste lesdag

maandag 8 juli 2024

Zomervakantie

dinsdag 9 juli t/m zondag 8 september 2024

Start seizoen 2024/2025

maandag 9 september 2024

Goed om te weten

  • We houden zoveel mogelijk de vakanties aan van het basisonderwijs regio midden
  • Op Goede Vrijdag en Sinterklaasavond wordt er wel les gegeven
  • Een lesjaar bestaat uit 38 lesweken als je wekelijks les hebt
  • Een lesjaar bestaat uit 19 lesweken als je om de week les hebt
  • Heb je om de week les en valt jouw lesweek in een vakantie, dan kan komt die betreffende les te vervallen.
  • De contributie is gebaseerd op het totale lesgeld van de daadwerkelijke lessen (38 of 19 lessen) per jaar verdeeld over 12 maanden.
  • Vakanties worden niet meeberekend in de contributie!

Schrijf je in en
ga muziek maken!