Inschrijven

  Gegevens cursist

  Geslacht:


  Inschrijving voor

  cursus:

  lesvorm:
  Bij duoles dient de cursist zelf voor een duo-partner te zorgen

  frequentie:

  lesduur:


  Gegevens ouder/verzorger
  Geslacht:


  Betaling van het lesgeld geschiedt middels automatische incasso.

  Ik verklaar / betaler verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en al het bovengenoemde naar waarheid ingevuld te hebben.